CR926

สำหรับรถบรรทุกที่วิ่งบนถนนเรียบ ถนนขรุขระและนอกถนนหลวง

  • ลายดอกยาง 3 ร่องดอก เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนดีเยี่ยมขับขี่นุ่มนวล หน้ายางสึกเรียบ
  • ดอกยางแบบพิเศษ ช่วยในการบังคับทิศทางของรถได้เป็นอย่างดี ทั้งบนพื้นถนนเปียกและถนนแห้ง
  • ดอกยางปรับปรุงใหม่ เพื่อป้องกันการถูกบาดตำหรือฉีกขาด ในสภาพถนนเรียบ ถนนขรุขระ เพิ่มอายุการใช้งานยาวนาน
  • แก้มยางแข็งแรง ป้องกันการถูกกระแทกและถูกเบียดบริเวณแก้มยาง
ขนาดที่จำหน่าย
  • 10.00R20
   Sizes And Dimensions
Size TT/TL Service Index LR/PR Tread Depth Standard Rim Overall Diameter(mm) Section Width Max.Load Capacity (Single) Max.Load Capacity (Dual)
10.00R20 TT 146/143K H/16 16.0 7.5 1054 278 3000 2725