SINCERA SN832i
เหมาะกับรถขนาดกลางและขนาดเล็ก  มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รูปลักษณ์ที่ดูทนทานและมีขนาดกว้าง และ มีความแข็งแรงสูง
   Sizes And Dimensions
Size LI OD (mm) SW (mm) Measuring(inch) Permitted (inch)