ขนาดที่จำหน่าย
   Sizes And Dimensions
Size TT/TL LI & SS P.R. O.D. S.W. T.W. NSD Rim Width