การรับประกันคุณภาพสินค้า ล้อรถ

สามารถดูรายชื่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศได้ ที่นี่

การรับประกันสินค้าสำหรับผู้ซื้อล้อจากโรงงานและผู้ซื้อล้อจากตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ โดยยึดถือจากวันที่ซื้อเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • รับประกัน 36 เดือนในด้านการเสียหายของโครงสร้างล้อ
  • รับประกัน 12 เดือน ในด้านสีภายนอก
  • รับประกัน 6 เดือน ในด้านสีโครม / สีเคลือบเงา

การเคลมหรือการคืนสินค้าภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด จะต้องมีเอกสารด้านการซื้อขาย/ใบเสร็จ หรือเอกสารอื่นที่จำเป็นประกอบด้วย เพื่อพิสูจน์ว่า เป็นล้อที่ผลิตขึ้น จากทางโรงงาน สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จริง และอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน
ทางโรงงานจะไม่รับประกันสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้ :

  • ล้อเสียหายจากการชนหรือกระแทกกับขอบทาง ตกหลุม หรือ กระแทกกับของแข็ง
  • ล้อที่มีการดัดแปลงจากเดิม เช่นแก้ รูพีซีดี , เซ็นเตอร์บอร์ หรือพ่นสีบนล้อ เป็นต้น
  • ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ที่ผิดกับล้อแม็กซ์
  • ล้อที่ใส่สำหรับรถแข่ง,ใช้บนถนนที่ไม่เหมาะสมหรือ สภาพอากาศที่ผิดปกติ